Zondag 5

Zondag 5

Vraag 12:

Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben?

Antwoord:

God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Daarom moeten wij of zelf of door een ander volkomen betalen.

Vraag 13:

Maar kunnen wij zelf betalen?

Antwoord:

Op geen enkele manier. Wij maken de schuld juist elke dag groter.

Vraag 14:

Kan een schepsel dat alleen maar schepsel is, voor ons betalen?

Antwoord:

Nee, want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft; ten tweede kan ook geen schepsel dat alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Vraag 15:

Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken?

Antwoord:

Een Middelaar, die een echt en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk echt God is.

Gereformeerd Kerkboek

Abonneren op deze RSS feed