Kerk met een hart voor Capelle

Kerkdiensten

Wij zijn een blije en enthousiaste gemeente die oog heeft voor de vragen van deze tijd. Met veel mensen, jong en oud, komen we iedere zondag samen in het hart van Capelle, in de Voorhof aan de Bermweg 332. Het zijn voor iedereen toegankelijke diensten. We willen dan luisteren naar wat God ons wil vertellen, bidden en voor Hem zingen. We lezen een deel uit de Bijbel, dat daarna - in de preek - door de predikant wordt uitgelegd. Samen zingen we psalmen, gezangen en liederen begeleid door orgel en (soms) piano en andere instrumenten. Voor meer uitleg over de kerkdienst, zie Kerkdiensten-uitleg kerkdienst.

Door de week

Geloven doe je niet alleen op zondag. Ook door de week staan we via verschillende activiteiten stil bij wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Over vergeving van onze zonden, het leven in vrijheid en de zin van ons bestaan. Denk bv. aan catechisatie (onderwijs aan de jeugd), bijbelstudieverenigingen, persoonlijke bijbelstudie en gebed.

Miniwijken, verenigingen

In een gemeente met inmiddels ruim 400 leden kun je elkaar nooit helemaal goed kennen. Daarom zijn er in onze gemeente miniwijken, verenigingen en clubs actief. We willen in kleinere kring en ook door de diensten Christus steeds beter leren kennen. Daarbij zijn vier dingen belangrijk: bijbelstudie, gebed, zorgen voor elkaar en gastvrijheid. Zie verder ook onder gemeenteorganisatie en verenigingsleven.

Hart voor Capelle

Bezoekers uit Capelle en omgeving zijn altijd van harte welkom. Ook zoeken we regelmatig zelf contact met iedereen in de stad. Zo kennen wij vieringen in het winkelcentrum in ‘s-Gravenland. Veel gemeenteleden zijn ook actief bij projecten om praktische hulp te geven aan inwoners van Capelle die dit nodig hebben. Bv bij de voedselbank of de N.P.V.

Kerkverband

Als Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Capelle aan den IJsesl-Z/W maken we deel uit van een (landelijk) kerkverband, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Meer informatie hierover – zoals: wat is gereformeerd, en wat is vrijgemaakt dan precies – kunt u vinden op www.gkv.nl.

terug naar boven