Inleiding

Bij het thema 'Herken elkaar in Christus' gaat het om de vraag hoe wij als gelovigen bij alle verschil van mening met elkaar behoren om te gaan. Hoe is de verhouding tussen de waarheid van het evangelie én de onderlinge christelijke omgang, waarin Gods Koninkrijk wordt uitgestraald?

Kan de kerk van De Waarheid ook kerk van deze tijd zijn? Of is hier sprake van een onjuiste tegenstelling? Hoe kunnen wij als gemeente elkaar zo herkennen in Christus, dat we opbouwend God eren, elkaar liefhebben en onze medeburgers kunnen uitnodigen om God te ontmoeten?'

Op dinsdagavond 10 september heeft ds. Peter Hommes uit Leerdam het onderwerp in ingeleid. Hij schreef eerder over dit onderwerp in De Reformatie. 

Het artikel kunt u hier downloaden.

Lees meer...

De pastorale bezoekers

De zusters J. Frijlink, F. de Boer, M. van Houwelingen en L. van Veelen en de broeders

P. van Veelen en W. A. van der Wijngaard (coördinator) zijn aangesteld door de kerkenraad als pastorale bezoekers.

Ze hebben een verklaring getekend waarin zij onder meer beloven vertrouwelijk om te gaan met vertrouwelijke zaken.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed