Invoering vrouwelijke diakenen in Capelle Zuid/West

Donderdag 15 februari is tijdens de gemeentevergadering verder met elkaar gesproken over het voorgenomen besluit van de kerkenraad tot invoering van de vrouwelijke diaken.
De kerkenraad heeft, mee gezien de reacties tijdens de gemeentevergadering, tijdens een ingelaste kerkenraadsvergadering besloten het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit. Door het genomen besluit kunnen bij de eerstkomende verkiezingen vrouwen als diaken worden gekozen.

Meer in deze categorie: « Vierstemmig amen
Log in om reacties te plaatsen
terug naar boven