Pasen 2010

  • 29 december 2013 |

De rode bloemen zijn vervangen voor witte bloemen het bloed heeft gevloeid.

Jezus heeft ieder die in hem gelooft schoongewassen. We zijn rein voor God.

Alles mag wit zijn.

De steen is weg gewenteld: CHRISTUS IS OPGESTAAN!

Het graf is open.

De kaars die brand nog, verwijzend naar het lijden wat heeft plaatsgevonden.

Stil zijn.

Opnieuw mogen we stil zijn ..
Stil zijn voor dit offer
Stil zijn voor dit wonder.
Dank u Heer,

 

terug naar boven