Komende periode elke zondag online kerkdienst

 • 10 april 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Hoe vreemd het ook is om zondag's niet bij elkaar te komen, hoe belangrijk is het we wel verbonden blijven met elkaar.

Er wordt op veel verschillende manieren binnen de gemeente contact gehouden, er wordt gebeld, een kaartje verstuurd of berichten in wijk-groepen in Whatsapp gedeeld.

Ook zal in deze periode elke zondag een digitale samenkomst zijn, met zang, overdenking en gebed.

U bent van harte welkom om mee te doen.

Lees meer...

Geef uw punten voor gebed en meeleven aan ons door.

 • 21 maart 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Voor gemeente-zijn, meeleven en gebed vragen we de inbreng van gemeenteleden.
Wilt u gebedspunten (algemeen, en persoonlijk voor uzelf) via onderstaand formulier aan ons doorgeven?

We willen ook iets delen van hoe we in deze tijd als gemeente er voor elkaar zijn. Mooie verhalen kunnen ook via het formulier worden doorgegeven.

U kunt het ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Alle kerkelijke activiteiten tm 6 april geannuleerd

 • 16 maart 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Broeders en zusters,

Zondagmiddag heeft de overheid opnieuw maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april. De kerkenraad heeft op basis van deze nieuwe situatie besloten alle kerkelijke activiteiten tot en met 6 april te annuleren. Dit betekent dat naast de kerkdiensten, bijbelklassen ook de verenigingen, catechisaties, kerkenraads- en diaconievergaderingen en alle andere kerkelijke activiteiten tot die tijd zijn afgelast.

Verregaande maatregelen die nodig zijn. De kerkenraad volgt de instructies die landelijke worden gegeven hiermee op. Daarmee wordt ook de vraag actueler hoe wij als gemeente naar elkaar kunnen blijven omzien. In een situatie als deze kan eenzaamheid worden versterkt of juist optreden. Wij willen dan ook graag de oproep doen met elkaar naar creatieve oplossingen te kijken om toch naar elkaar om te zien. De jeugd heeft daarin al initiatieven getoond!

Voor komend weekend zijn wij aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met elkaar verbonden te zijn als gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat wij allen één lichaam zijn. Allen aan elkaar verbonden in Christus ook in een situatie waarbij wij elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Die verbinding in Christus wordt niet verbroken in een situatie als nu. Bid voor elkaar, bid voor mensen die werken in vitale beroepen, bid voor de overheid die ons voor moet gaan.

Hartelijke groet, verbonden in gelovig vertrouwen,
De kerkenraad

Lees meer...

Jeugdvereniging afgemeld en alternatief voor catechisatie

 • 15 maart 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Met de nieuwe maatregelen is er besloten om tot nader orde de jeugdverenigingen te annuleren. Wellicht zal er online e.e.a. worden georganiseerd maar vooralsnog is er geen vereniging. 

Voor catechisatie worden er alternatieven bedacht. Wellicht gaan we via Microsoft Teams online les geven. 

Iedereen komende periode veel rust en wijsheid gewenst.

 

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Annulering kerkdiensten Speciaal

 • 13 maart 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Donderdagmiddag zijn er Corona-maatregelen afgekondigd ter voorkoming van verdere uitbraak van het virus. Eén van de maatregelen is:

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Omdat we de aanwijzingen van de overheid volgen, hebben we als kerkenraad besloten om voor de komende zondagen de kerkdiensten te annuleren. Dit geldt dus voor de zondagen 15, 22 en 29 maart.

Lees meer...

Wij zoeken catecheten

 • 02 maart 2020 |
 • Gepubliceerd in Nieuws

Goed geloofsonderwijs voor onze jeugd vinden we enorm belangrijk. U/jij ook?

Helaas blijkt het lastig om voldoende mensen te vinden die catechisatie willen en kunnen geven. De catechisatielessen staan daardoor erg onder druk. We hebben nu al weinig bezetting dit seizoen en voor komend seizoen wordt de opgave om catecheten te vinden alleen maar groter.
Daarom deze dringende oproep: we zoeken meerdere personen die het leuk zouden vinden om catechisatie te geven en gezien het belang hier ook tijd en energie in willen en kunnen stoppen.

Ben jij geïnteresseerd? Of ken je iemand die dit graag zou willen doen, meldt het bij ons!
Het hoeft niet iemand te zijn die lid is van onze gemeente. Je kan ook denken aan iemand die lid is van een andere GKV-gemeente. Wellicht heb je nog een familielid, kennis of collega die het leuk zou vinden om bij ons catechisatie te geven?
Denk en zoek je met ons mee?

Namens het Tejo, Ard Molenaar en Ostara de Jager

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

In gesprek over Man/Vrouw en Ambt

Omdat het veel materiaal is, leggen we kort uit welk stuk waarover gaat:
De kerkenraad van Noord schreef een ‘Beoordeling van de besluiten van de synode’. Daarin staat stevige kritiek, vooral op de gronden onder de synodebesluiten.
Ds. Rob Vreugdenhil gaat in gesprek met die kritiek: ‘In gesprek met de Beoordeling’. Op sommige onderdelen is hij het eens met de kritiek. De argumenten onder het synodebesluit zijn niet altijd even duidelijk en overtuigend. Hij probeert aan te geven waardoor er misverstanden zijn ontstaan, en wat de wezenlijke kern is van het verschil in benadering. Hij laat zien dat de kritiek op het synodebesluit niet zo overtuigend is als het gebracht wordt.

Beoordeling door de KR-Noord via de site van GKv Capelle-Noord

Lees ‘In gesprek met de Beoordeling’ door ds. Rob Vreugdenhil 

In het stuk ‘Beoordeling’ gaat de kerkenraad van Capelle-Noord alleen maar in op de argumentatie onder het synodebesluit. Het zou waardevol zijn als het gesprek over meer zou gaan. Dus ook over de klassieke opvatting over de scheppingsorde. Want daar zijn wel vragen bij te stellen, net als bij de gebruikelijke uitleg van de ‘zwijgteksten’.In zijn stuk ‘In gesprek over meer dan dit synodebesluit’ verzamelt ds. Rob Vreugdenhil veel materiaal voor zo’n gesprek. Niet om te overtuigen dat de vrouw in het ambt móet, maar om te laten zien dat de klassieke uitleg niet als enige mogelijk is. 

Lees ‘In gesprek over meer dan dit synodebesluit’

De meest fundamentele kritiek werd geleverd door ds. Bart van Egmond van Capelle-Noord in een artikel en lezing over de Schrift als bron en norm. Hij stelt dat in het synodebesluit de Bijbel niet meer gebruikt wordt als norm, maar alleen als inspiratiebron. Hoe de synodebesluiten omgaan met de Bijbel is volgens hem in strijd met onze belijdenis. Dat is ernstige kritiek. In zijn ‘In gesprek over bron en norm’ laat ds. Rob Vreugdenhil zien dat deze kritiek niet terecht is. De methode van de synode is niet anders dan hoe altijd al met de Bijbel gewerkt is.
Lees het artikel van ds. Van Egmond over ‘Bron en norm’’
Lees ‘In gesprek over bron en norm’ 

Speelt er op de achtergrond niet nog iets heel anders in deze discussies? Is het hele denkklimaat niet veranderd, en zo ja, hoe waardeer je dat? Over die vragen gaat een kort artikel dat tot nadenken wil zetten: Veranderend denkklimaat en M/V-gesprek’, over postmodernisme als terechte kritiek op moderniteit en de vraag wat de zekerheid van het geloof is. O.a. bedoeld voor wie het gevoel heeft dat alle zekerheden wegvallen.
Lees ‘Veranderend denkklimaat en M/V-gesprek’

In het blad Nader Bekeken schreef ds. P.Boonstra over de ‘priesterlijke lijn’: er loopt een lijn van de oudtestamentische priesters, via de twaalf leerlingen/apostelen naar de oudsten – en daarbij gaat het altijd uitsluitend om mannen. Ds. Rob Vreugdenhil reageert met ‘In gesprek over de priesterlijn’. Daarin een kritische bespreking van de zogenaamde priesterlijn. In de landelijke discussies speelt deze argumentatie niet zo’n grote rol, maar wie zich door Boonstra liet overtuigen kan hier kennisnemen van overwegingen die sterke vraagtekens zetten bij zijn verhaal.
Lees het artikel van ds. Boonstra via de site van Nader Bekeken
Lees ‘In gesprek over de priesterlijn’
* * *
De kerkenraad ontving van een gemeentelid twee brieven waarin het vooral gaat over de argumentatie vanuit het profetenambt. Is het terecht als in het besluit een lijn getrokken wordt van het profeteren (in Oude en Nieuwe Testament) naar de prediking vandaag. Dominee Rob Vreugdenhil heeft op die brieven gereageerd, en met instemming van de betrokkene publiceert hij delen daarvan voor andere geïnteresseerden.
Lees ‘In gesprek over profetie’
* * *
Al deze stukken zijn best lang en soms moeilijk te lezen. Daarom heeft ds. Rob Vreugdenhil, op verzoek van de kerkenraad, de hele discussie korter en simpeler samengevat. Voor wie wel wil weten waar het over gaat maar niet alles lezen kan, kan dat een handige hulp zijn.
Lees 'Korter en simpeler over M/V-ambt'

Eerder gegeven informatie:

Lees het besluit van Generale Synode Meppel 2017 met brief aan de kerken
Lees het voorlopig besluit van GKv Capelle aan den IJssel Zuid/West (nov. 2017)
Lees de informatie bij het voorlopig besluit

* * *
Reacties?

Gemeenteleden kunnen reageren via de scriba
Anderen kunnen ds. Rob Vreugdenhil mailen: predikant – at – gkvcapelle.nl

De stukken op deze site mogen verspreid worden, zolang de vindplaats vermeld wordt.
Ds. Vreugdenhil ontvangt graag een melding als de stukken overgenomen of geciteerd worden.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed