Nehemia

Nehemia

Het boek Nehemia (Hebreeuws: נחמיה) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Historisch gezien is het een voortzetting van het boek Ezra. De naam Nehemia betekent "Jahweh troost". In de Tenach valt het boek onder de 'Hagiographa', de geschriften.

Author name