Job

Job

Het boek Job (Hebreeuws: אִיוֹב; iyyôb) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. In het jodendom behoort Job tot de afdelingGeschriften van de Tenach. In het boek wordt het lijden van de vrome Job beschreven, alsook zijn zoektocht naar de oorzaak ervan. De centrale vraag waarop getracht wordt een antwoord te formuleren is waarom een rechtvaardig man ook moet lijden.[1] Over de afkomst en betekenis van het Hebreeuwse iyyôb (Job) bestaat discussie, waardoor het zeer moeilijk is om de juiste betekenis te achterhalen. Mogelijke vertalingen zijn 'de gehate' of 'waar is mijn vader?'

Wikipedia