Hooglied

Hooglied

Het Hooglied is een van de boeken in het Oude Testament respectievelijk de Tenach. Binnen de Tenach maakt het Hooglied deel uit van de Geschriften en daarbinnen is het een van de vijf rollen (Megillot). 

De Hebreeuwse naam Shir-HaShirim betekent letterlijk lied der liederen. De uitdrukking is een voorbeeld van een Hebreeuwse genitief, waarmee een overtreffende trap aangeduid wordt. Omdat uit de oorspronkelijke uitdrukking niet blijkt in welk opzicht dit lied alle andere overtreft, staan vertalers voor een moeilijkheid. Maarten Luther vertaalde de titel als Hohes Lied en daaruit ontstond de gebruikelijke Nederlandse naam Hooglied.

In de Griekse Septuaginta wordt het boek Asma (lied) genoemd; de eerste woorden zijn assma asmatoon'; lied der liederen. In deLatijnse Vulgata is het Canticum Canticorum, een letterlijke vertaling van de Hebreeuwse naam.

Wikipedia