Alle kerkelijke activiteiten tm 6 april geannuleerd

Broeders en zusters,

Zondagmiddag heeft de overheid opnieuw maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april. De kerkenraad heeft op basis van deze nieuwe situatie besloten alle kerkelijke activiteiten tot en met 6 april te annuleren. Dit betekent dat naast de kerkdiensten, bijbelklassen ook de verenigingen, catechisaties, kerkenraads- en diaconievergaderingen en alle andere kerkelijke activiteiten tot die tijd zijn afgelast.

Verregaande maatregelen die nodig zijn. De kerkenraad volgt de instructies die landelijke worden gegeven hiermee op. Daarmee wordt ook de vraag actueler hoe wij als gemeente naar elkaar kunnen blijven omzien. In een situatie als deze kan eenzaamheid worden versterkt of juist optreden. Wij willen dan ook graag de oproep doen met elkaar naar creatieve oplossingen te kijken om toch naar elkaar om te zien. De jeugd heeft daarin al initiatieven getoond!

Voor komend weekend zijn wij aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met elkaar verbonden te zijn als gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat wij allen één lichaam zijn. Allen aan elkaar verbonden in Christus ook in een situatie waarbij wij elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Die verbinding in Christus wordt niet verbroken in een situatie als nu. Bid voor elkaar, bid voor mensen die werken in vitale beroepen, bid voor de overheid die ons voor moet gaan.

Hartelijke groet, verbonden in gelovig vertrouwen,
De kerkenraad

Log in om reacties te plaatsen
terug naar boven