2 Samuël

2 Samuël

De boeken 1 en 2 Samuel (Hebreeuws: שמואל) zijn onderdelen van de Hebreeuwse Bijbel en christelijke Bijbel. Ze vormen het derde en vierde boek van de Profeten (Hebreeuws: Newie'iem) in de Tenach en volgen op Rechters. In het christelijke Oude Testamentvormen ze het negende en tiende boek en volgen ze op Ruth, dat tussen Rechters en 1 en 2 Samuel in is komen te staan. Samen met1 en 2 Koningen vertellen 1 en 2 Samuel over de opkomst en ondergang van het koningschap in Israël.

Wikipedia