Samen verbonden als bedelaars die vergeving vragen

Meditatie bij de viering van het Avondmaal

Capelle aan den IJssel, 17 januari 2016

R.J.Vreugdenhil

We vieren het Avondmaal.
Brood en wijn worden uitgedeeld - geloof dat Jezus Christus zichzelf uitdeelt!
Hij gaf zichzelf, eeuwen geleden, aan het kruis.
Hij gééft zichzelf, vandaag, aan u, aan jou.
Hij geeft zich en hij wil in je leven zijn.

Avondmaal vieren heeft daarom iets heel persoonlijks.
Met een persoonlijke vraag: wil ik die Jezus Christus aanpakken?
Wil ik tegen hem zeggen ‘Ja, Heer, u bent mijn leven’?
Kom in gedachten naar hém toe als je straks naar voren loopt. Ontmoet hier je Heer.

Avondmaal vieren is ook iets dat je samen doet.
Samen verbonden.
Wat verbindt ons? Het geloof in die ene Heer. Kinderen van één Vader.
Kijk zo links en rechts om je heen.
Jij hoort bij Christus - ik ook - dus jij hoort bij mij en ik bij jou.
Samen vieren we dat we van hem zijn.

Wat ons ook verbindt is dat we samen vergeving vragen. Dat we vergeving nodig hebben.
Vanmiddag krijgen we onderwijs over de gebedsregel ‘vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig was’.
Vanmiddag gaat het vooral over dat ‘elkaar vergeven’.
Vanmorgen vieren we dat eerste: vergeef ons onze schulden.

Dat bidden we samen.
Samen lopen we straks naar voren. Vergeef ons ónze schulden.
En dan kijk je weer links en rechts: ik heb het niet wezenlijk beter gedaan dan jij of jij.
Als ik me al beter zou voelen, dan verdwijnt dat bij het Avondmaal.
Want dan staan we in dezelfde rij.
We staan bij dezelfde uitdeling. Hand ophouden om vergeving te krijgen.
Vergeef ons onze schulden.
Vergeef mij en vergeef hem en haar.
Vergeef hem ook wat hij mij aangedaan heeft.
En vergeef mij wat ik naar haar tekort gekomen ben.
Ik ben niet beter dan jij, we staan hier samen in de rij.

Ik heb twee bordjes gemaakt. Het liefst had ik ze daar naast elkaar opgehangen. Twee poortjes, met een dranghek ertussen.
Kies in welke rij je aansluit.
Bedelaars die vergeving vragen?
Of rijken die zichzelf wel redden?

Samen verbonden als bedelaars2

De ene rij gaat langs het avondmaal. Waar uitgedeeld wordt aan mensen met lege handen.

De andere gaat via de zijdeur naar buiten. Want als je niet komt als bedelaar, waar heb je Christus dan voor nodig?

Maar sluit je je aan in de rij van bedelaars, herken elkaar dan. Kijk elkaar maar aan: jij ook hier? Ik ook!
Samen verbonden, samen bedelaars die leven van vergeving.
Zo zijn we gemeente van Christus.

Laten we zingen van vergeving.

Rob Vreugdenhil

Dominee Rob Vreugdenhil is sinds maart 2015 predikant van onze gemeente. De preken die hij in de diensten gebruikt staan op onze website. Mocht u een preek willen gebruiken in een leesdienst, dat kan maar laat dit dan wel weten via predikant @gkvcapelle.nl

terug naar boven