1 Koningen 18

Preek over 1 Koningen 18:1-7
Lezen 1 Koningen 18: 1 - 7; 16 -46
Capelle aan den IJssel 12–3-2014 (biddag) 
C. van Dijk

Jac 5: 16b - 18
Ps 100
gebed
Kind 1 Lezen 1 Kon 18: 1 - 7; 16 - 24
Kind 2 Lezen 1 Kon 18: 25 - 46
Themalied (Hoor Elia gaat profeteren)
Kind 3 Lezen Jac 5: 16b - 18
preek
1 Echt en vals
2 Of je water ziet branden...
3 Bidden dus!
Ps 115: 3, 4, 5, 6
2 kinderen: geloofsbelijdenis in eenvoudige taal
Gez 159 (God die alles maakte)
gebed: inzamelen hand
Gez 39 (als je bidt zal Hij je geven)
gebed
Gez 168 (Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)
collecte
Opw 710: gebed om zegen
zegen

Gemeente van Christus, jongens en meisjes,

Echt en vals

Wat is echt en wat is nep? Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat kun je goed zien aan de bloemen vooraan in de kerk vandaag. Wat is echt en wat is nep. Je moet goed kijken, onderzoeken om te zien wat er echt is en wat er namaak is.

Bloemen bekijken. Kinderen groep 4/5

Er is van alles te koop dat echt lijkt maar het niet is. Voor een paar tientjes kun je een Rolex kopen, merkkleding van Adidas dat maar een fractie kost van het echte.

Het octrooi van de Legoblokjes is al een paar jaar geleden verlopen en nu komen er andere merken op de markt, Megablocks en Sluban. En er is wel degelijk een kwaliteitsverschil.

Zeker geldt dat er verschil is voor een echte appel en een appel van plastic. Een appel van plastic kan er prachtig uit zien. Maar je kunt hem niet opeten. Dat heb je gauw genoeg door.

Maar zo’n duur horloge van Rolex? Is het echt of nep? Of een schilderij van Rembrandt?

Een horloge van een paar tientjes of een van duizenden euro’s... Een aardig schilderijtje uit de zeventiende eeuw, of een meesterwerk dat miljoenen waard is...

Het is belangrijk om te weten wat echt is en wat niet.

Bij een appel is het belangrijk: kun je hem eten of niet? Bij een bloemstuk: och je kunt het best mooi vinden als het van plastic en zijde is. En op een neppe Rolex kun je best wel zien hoe laat het is. Maar daar heb je zo’n Rolex toch niet alleen voor, om te kijken hoe laat het is. Je wilt er ook de patser mee uithangen, denk ik dan. En dat mislukt natuurlijk helemaal als er iemand zegt: in Thailand voor twee tientjes gekocht...

Is het onderscheid tussen echt en niet echt belangrijk? Ja, nog al. Heb ik een echte dokter voor me, of een acteur in de kleren van een dokter die helemaal niets van ziekten en beter maken af weet? Het is belangrijk dat het een echte is. En helemaal als het gaat over wie de echte God is en wie niet... En daar gaat het over in het verhaal uit de bijbel dat we gelezen hebben.

Wie is de echte God? Wie zorgt echt voor ons? Wie kan regen geven en vuur? Wie bestaat echt en wie hebben wij zelf bedacht? Er zijn mensen die vinden dat wij alle goden zelf bedacht hebben. Maar in dit verhaal wordt juist haarfijn de streep getrokken tussen de goden die mensen zelf hebben bedacht en de Here God die echt bestaat.

Sommige mensen geloofden dat de god Baäl regen gaf, zodat de dingen op het land gingen groeien. Anderen zeiden: nee, dat doet de Here. Sommigen zeiden: Je moet tot Baäl bidden, dat hij zegen en regen geeft. Anderen zeiden: nee, je moet bij de Here God zijn.

Hoe weet je nu wat echt is en wat vals? Elia doet is heel spannends. Hij zegt: we gaan een proef doen, een test. We gaan het gewoon proberen. Niet hard tegen elkaar blijven roepen: welles nietes, jouw god is niets mijn God is alles. Nee, we gaan gewoon iets doen waaruit we het zeker kunnen weten.

Hoe kun je nu het verschil vaststellen tussen een echte plant en een kunstplant? Nou, gewoon, vijf weken geen water geven.. Dan zie je het vanzelf. Dan gaat er eentje dood, en dat is de echte, geweest....

Hoe zie je het verschil tussen een echte appel en eentje van geverfd gips? Nou gewoon een flinke hap nemen... Als je tanden afbreken was het de valse...

Hoe zie je het verschil tussen een valse god en een echte God? Gewoon bidden en kijken of de God luistert. En zo doen ze het.

Elia heeft tegen de koning gezegd: laat al de Baälspriesters maar naar de berg Karmel komen. Dan kom ik ook en dan doen we samen de test.

Daar staan ze dan allemaal op de berg. Er zijn wel 450 profeten van de Baäl. En Elia is maar alleen. Hij komt naar voren en zegt tegen het volk: Hoe lang nog dienen jullie de Here God en de Baäl? Dat kan niet. Je kunt maar een God dienen. Als de Here je God is, volg Hem. Maar als Baäl je God is, volg hem dan maar.

De mensen zeggen niets terug. Ze willen liever niet kiezen. Ze houden liever allebei de goden tevreden. Af en toe een offer voor de Here, af en toe een offer aan Baäl, dan is er niemand boos op me... Maar Elia zegt: dat kan niet. De Here wil dat je Hem alleen dient. Je moet kiezen tussen de Baäl en de Here, het kan niet allebei tegelijk. De een zegt immers van de ander dat hij vals is. Nep... Nu dan: kies vandaag.

En dan: we gaan zien wie de echte God is. De Baälspriesters mogen een stier uitkiezen.. Elia zegt tegen hen: leg de stier op jullie altaar. Jullie moeten het dier helemaal klaar maken voor het offer, maar het offer niet aansteken. Ik zal ook een offer klaar maken. Dan moeten jullie bidden tot jullie god en ik zal bidden tot de Here. En de God die antwoord door vuur te geven, die is de echte God.

Het volk vindt het goed, en ze doen het.

De Baälspriesters maken hun altaar helemaal klaar. Ze geloven dat Baäl niet maar alleen de God is die regen geeft, hij geeft ook vuur, bliksem. Dit moet hij kunnen. En de priesters beginnen hem aan te roepen: Baäl antwoord ons. Luister naar ons. Geef ons antwoord... Maar er komt niets. Ze dansen en ze springen voor de Baäl. Dat zal hij fijn vinden. Ze schreeuwen en ze springen van ‘s morgens vroeg totdat het bijna avond is.

Maar er gebeurt niets.. Ha, zegt Elia, Roep nog maar wat harder. Hij zit heel hoog in zijn hemel, hij hoort je niet. Hij zit heel diep na te denken, of hij zit op de wc. Of hij is op reis, hij is natuurlijk in slaap gevallen: roepen jongens, dansen, stampen met die voeten, hoppa... En de priesters maar schreeuwen, en ze doen zichzelf pijn, ze snijden zich met messen en zwaarden... Nu zal Baäl hen toch wel serieus nemen.. Maar niets, geen enkele reactie... Baäl doet niets, Baäl is nep.

Bidden daar gaat het vandaag in de kerk over. En bij het bidden gaan wij niet zulke gekke toeren uithalen, Wij hoeven er niet voor te zorgen dat de Here ons hoort. We hoeven Hem niet wakker te roepen. Hij is altijd wakker, hij luistert altijd naar onze gebeden. Hij is bij ons gekomen in de Here Jezus en Hij houdt van ons. Hij is altijd bij ons. Schreeuwen en krijsen is nergens voor nodig. Vertrouw Hem maar…

Of je water ziet branden:

Kijk maar:

Na de Baälspriesters is Elia aan de beurt. En hij doet iets heel raars. Hij maakt ook een stier klaar. Maar voordat hij dat doet herstelt hij het altaar voor God. Hij maakt een altaar van 12 stenen. God heeft één volk van 12 stammen...

En nu gaat hij nog iets geks doen. Hij graaft een geultje om het altaar heen. En dan maakt hij het altaar helemaal nat. Hij gebruikt zoveel water dat het hele altaar helemaal nat is en dat het geultje helemaal vol water staat. Wat een bijzondere dingen doet hij daar. We willen het even van dichtbij bekijken. En daar heb ik een beetje hulp bij nodig.

Natte lucifer proberen aan te steken. Kan niet. Jasper en Lex..

Nu is helemaal duidelijk dat de Here het doet. Dat er niets van onszelf bij is. De Here is de echte God, de levende God Hij geeft vuur uit de hemel. Vuur dat zelfs de stenen verteert. De Here komt met zijn grote kracht. Hij laat zien dat Hij anders is, levend krachtig. Hij laat dat in dit verhaal zien. Als de vlammen uit het altaar slaan, ondanks dat alles door en door nat is. Een wonder van God.

Hij heeft het laten zien toen Hij zijn volk uit Egypte leidde. De enige ware God. Die elke dag de zon weer laat schijnen, die het graan en de aardappels en alles laat groeien. Hij die voor ons zorgt. Dat is de Here. De enige echte.

Hij zal verder gaan met zijn werk. Op de krachtige manier van dit vuur uit de hemel. Hij heeft zijn Zoon gegeven als Redder. Hij zal alles nieuw maken in de hele wereld. Al het verkeerde wegdoen. De Here is machtig. De Here is God.

Dien de echte God.

Bidden dus

Tot deze God bidden wij vandaag om zegen over het komende seizoen. Of Hij alle gewassen weer wil laten groeien. Of Hij wil geven dat wij ervan kunnen leven. Of Hij werk wil geven en inkomen. Loon of een uitkering.

Hij is de enige echte waaraan je dat vragen mag en dus ook moet vragen. Hij is zo machtig hHij kan voor alles zorgen. Hij heeft vuur laten neerdalen op het gebed van Elia. Hij heeft rgen gegeven op het gebed van Elia. De Here luistert als je Hem eerbiedig iets vraagt. Ook die regen die komt niet meteen, nee Elia moet de Here in zijn gebed aan zijn belofte houden. De Here laat ons wel eens wachten Maar Hij doet wat Hij belooft.

De Here wil dat ook voor ons. Dat we de dingen niet zomaar aanpakken. En ook niet dat we van de dingen denken dat we ze zelf verdienen of dat het allemaal afhangt van de god economie of zo. Het is de Here die God is. Er zit niets van onszelf bij. Al die trots van : wij regelen het allemaal zelf wel… Al die gedachten van onze inspanningen zijn beslissend, die worden door deze geschiedenis van ons afgenomen. En ik hoop dat je het zo kunt lezen. Dat met al dat water over het altaar, over het hout, het vlees en de stenen ook jouw trots wegspoelt en er alleen verwachting overblijft: de Here moet vuur geven, de Here moet regen geven. De Here moet voor ons zorgen in de komende tijd. Dan is het goed. Hoe het ook gaat. Uit zijn hand willen we leven Niet ons uitsloven om zijn aandacht te krijgen, zoals die priesters van de Baäl… Je Vader weet wat je nodig hebt. Ga Hem en zijn koninkrijk maar gewoon dienen.

Hem roepen we vandaag aan en we mogen dat vol vertrouwen doen. Wat Hij ook in de komende maanden voor ons in petto moge hebben.

Laten wij dus niet de fout maken die Gods volk toen maakte, dat ze de dingen van deze wereld zelf tot een god maakten. De oogst zelf werd een god gemaakt in de Baäl, Er is heel veel mogelijk om op te vertrouwen. De knappe dokter, je goede pensioen, dat jij zo slim bent. Je goede citoscore moet je toch een goede toekomst geven. Er is maar een echte God die ons vertrouwen waard is.

En welke God is dan de echte God? Wil de echte God opstaan, zou ik haast zeggen (maar dat is een grapje dat Kuitert bedacht heeft) maar daarmee is het nog wel een goed grapje: de echte God is de God die opstaat. Die neerdaalt in vuur en in regen, jazeker maar vooral in zijn eigen Zoon is Hij neergedaald naar de aarde. Neergedaald tot in het laagste, hij heeft dorst gehad zoals niemand anders, mij dorst... Hij is gestorven. En Hij is de ware God. Wil de ware God opstaan. Naast Hem en in plaats van Hem krijgen we van God niets, hebben we niets nodig en moeten we dus ook niets willen hebben en begeren. Geen boeddhabeeldje in mijn huis, geen gelukspoppetje in mijn auto. Ook niet als grapje. Geen afkloppen op ongeverfd hout en meer van die fratsen. Het klinkt allemaal grappig en onschuldig. Maar zo onthoud ik eer aan de Heer. Het is allemaal nep. Ik wil niet meer op twee gedachten hinken en zo mank door het leven gaan. Er is maar een echte, de rest is nep.

De Here heeft het op die berg Karmel laten zien. En de bedoeling is niet dat het volk daarna naar huis gaat en er nog eens over napraat en verder verandert er niets. Nee, het gaat om een echte keuze. Wie is mijn God? De Here is mijn God. Mijn God is Jahweh... (da is trouwens de betekenis van de naam Elia: El i ja de God van mij is jahweh.

Wat een wonder dat de Here er nog een profeet op af stuurt, dat ongelovige en opstandige volk. Wat een genade dat de Here ons vandaag weer bij elkaar zet in de kerk en het weer opnieuw tegen ons zegt: He, luister eens: ik ben je God en verder niemand. Er is er maar een echt en dat ben ik, de rest is nep. Dat heb ik in Christus bewezen. De ware God is opgestaan.

Wie is de Here voor je? Is Hij een soort gelukspoppetje? Of staat Hij echt in het midden van je leven? Leef je voor Hem? Het is net als bij die appels: ik kan zeggen: dat is de valse appel en dat is de echte appel. Maar het gaat er om dat ik dan tenslotte gezond wordt en blijf als ik de echte appel eet. Dat we zeggen en doen: de Here die is God. Ik weet dat, en ik leef daar uit. Zo komt er energie in mijn leven. Ik werk niet al maar door. Ik kom in het huis van god, om kracht op te doen. Om het van Hem te verwachten. Ik bid tot Hem. En ik werk voor Hem.

Wij zeggen het na: net zoals het volk toen (vers 39): De Here, die is God, de Here, die is God! Amen

Ds. Kees van Dijk

Vanaf eind 2003 tot begin 2014 is ds. Kees van Dijk predikant geweest bij onze zustergemeente van Capelle-Noord. De preken die in die periode door hem zijn gehouden staan hier als naslagwerk. Wilt u een van deze preken gebruiken, neem dan contact op met de dominee.

Website: ommen-no.gkv.nl/
terug naar boven