Generale Synode Goes 2020:

De synode van Goes 2020 nam een aantal besluiten, als antwoord op verzoeken om de besluiten van GS Meppel 2017 te herzien. De besluiten om de ambten op te stellen voor vrouwen bleven gehandhaafd. Wel werd een nieuwe onderbouwing gegeven.

Dominee Rob Vreugdenhil legde deze besluiten uit in vier korte video’s

De kerkenraad van Capelle Noord schreef een notitie over deze besluiten en stuurde die aan de kerken toe, met het verzoek om te reageren. Namens de kerkenraad van Zuid/West schreef ds. Rob Vreugdenhil een reactie-brief.
De notitie van Capelle-Noord is te vinden op hun eigen website

Publieksversie van het synode rapport over M/V-ambt

Achter het laatste besluit van de generale synode over vrouwelijke ambtsdragers ligt een dik rapport ‘ Elkaar van harte dienen‘. Het is een waardevol stuk werk, maar wel wat dik en niet voor ieder even toegankelijk. Daarom heeft de commissie, op verzoek van de synode, er een publieksversie van gemaakt. Daarbij zitten ook verwerkingsvragen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke studie. 


Generale Synode Meppel 2017

De Generale Synode Meppel 2017 nam een aantal besluiten over man/vrouw en ambt.

De kerkenraad van GKv Capelle aan den IJssel Zuid/West nam het voorlopige besluit om geen revisie te vragen van deze besluiten. Over dat voorlopige besluit gaat de kerkenraad nog met de gemeente in gesprek. Dat is ook uitgelegd in een toelichting in het kerkblad.

Vanuit de gemeente kwamen enkele brieven met bezwaren. De kerkenraad vroeg mij om met het oog op gesprek (en beantwoording van die brieven) verdere studie te doen rond dit onderwerp. Dat resulteert nu in een aantal stukken. Daarbij is ook gedacht aan het gesprek over dit onderwerp met de kerkenraad van Noord.

De kerkenraad van GKv Capelle Noord schreef een ‘ Beoordeling’. Later werd dit stuk aangepast en als bijlage bij een revisieverzoek toegezonden aan de volgende generale synode.

Ik reageer hierop in mijn ‘ In gesprek over de Beoordeling‘.

Ds. Bart van Egmond (Capelle-Noord) schreef in het kerkblad een artikel over de hantering van de bijbel als bron en norm in het synodebesluit. Daarop reageer ik in mijn ‘ In gesprek over bron en norm’ . Dit gaat over de meest fundamentele kritiek op het synodebesluit.

Vanuit de gemeente kregen we een brief met daarin een artikel van ds. Pieter Boonstra in Nader Bekeken. Hierin gaat het over een specifieke manier van redeneren, nl. vanuit de zogenaamde ‘priesterlijn’. Ik reageer hierop in mijn ‘ In gesprek over de priesterlijn’. Wat mij betreft is dit stuk van minder belang voor het geheel van het gesprek over M/V en ambt.

Omdat ik meen dat een diepere maar zelden benoemde laag zit in het gesprek over dit onderwerp heb ik hierover, los van andere stukken, iets geschreven onder de titel ‘ Veranderend denkklimaat en M/V-gesprek’. Ik benoem daar dingen die m.i. van groot belang zijn, ook al zijn ze niet verwoord in een synodebesluit.

Het was niet bevredigend om alleen te reageren op de geleverde kritiek op het synodebesluit. Ook kreeg ik mondeling de vraag naar de uitleg van de zgn. zwijgteksten. Daarom schreef ik ‘ In gesprek over meer dan dit synodebesluit’. Daar ga ik, los van de kritische stukken uit Noord, in op de scheppingsorde en de uitleg van 1 Timoteüs 2.

Er waren ook twee brieven van een broeder over m.n. de argumentatie vanuit de profetie. Ik heb daarop gereageerd, maar eventuele publicatie van deze stukken volgt later.

Ik hoop dat het lezen en bespreken van deze stukken bijdraagt aan een geestelijk gesprek tot eer van God en tot versterking van de eenheid in Christus.

Rob Vreugdenhil

Capelle aan den IJssel, 20 juni 2018

In een aantal korte video’s heeft onze dominee uitleg gegeven over het onderwerp


Hoe zit het nu, met die synodebesluiten over vrouwelijke ouderlingen en zo?

Genesis 1 tm 3 en de zwijgteksten

‘Niet heersen maar dienen’ en diversiteit in de kerk

Het gezag van de bijbel en één of twee lijnen